Polityka Prywatności

INFORMACJA O RODO
Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Michał Strużyk ul. Sokoła 3, 42-700 Lubliniec
2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) realizacji Państwa zamówień oraz informowania o ofercie, a także w celu kontaktu bezpośredniego z Państwem
2) przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit.RODO (prawny interes Administratora),
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa i archiwizowane (do czasu odwołania zgody)
5. Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych oraz dostawcom usług transportowych, wyłącznie
w celu realizacji celów wymienionych w pkt. 2;
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego.
8. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, mailowo pod adresem: michal.struzyk.strongweb@gmail.com

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące Pani/Pana danych osobowych lub chce się Pani/Pan dowiedzieć, jak uzyskać do nich dostęp, jak je uaktualnić czy usunąć, proszę pisać na adres: michal.struzyk.strongweb@gmail.com

Z wyrazami szacunku

Michał Strużyk

Polityka prywatności – Regulamin

Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane osobowe.

I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Michał Strużyk ul. Sokoła 3, 42-700 Lubliniec.

II. Ochrona danych
1. Michał Strużyk, szanuje dane osobowe swoich Klientów, dlatego nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych i adresowych bez zgody Klienta, poza powyższym przypadkiem, ujawnienie danych osobowych Klienta może nastąpić: – na mocy decyzji uprawnionego przepisami prawa organu, – w celu ochrony praw przysługujących firmie.
2. W czasie korzystania ze tej strony, Klient może zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Wymagamy jedynie tych danych, które są niezbędne do prawidłowego działania portalu.

III. Jakie dane zbieramy?
1. Dane zbierane automatycznie.
2. Podczas wizyty na stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyt Klienta, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
3. Dane zbierane, gdy Klient kontaktuje się z nami, za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazuje nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

IV. W jaki sposób wykorzystujemy dane o klientach?
1. W żadnym wypadku nie sprzedajemy danych zebranych na stronie innym podmiotom.
2. Strona gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych oraz
marketingowych.
3. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Klientem a stroną będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na pytania Klienta.
4. Platforma linux.com.pl może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki Klienta podczas korzystania z platformy. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
5. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Klienta organom wymiaru
sprawiedliwości.

IV. Poczta elektroniczna
1. Właściciel zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do firmy, serwisów branżowych, publikacji elektronicznych, usług, produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje) i niekomercyjnych listów (np. życzenia).
2. Praktyczne rozwiązania i porady prezentowane w publikacjach elektronicznych nie są jednakowo skuteczne dla wszystkich. Przed zastosowaniem wszystkie porady i wskazówki
udostępniane przez portal powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami.
3. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji (stosowny link znajduje się w każdym z e-maili).

V. Zmiana danych
1. Użytkownik ma prawo do poprawiania swoich danych.
2. Aby zmienić swoje dane wymagane jest przesłanie na adres michal.struzyk.strongweb@gmail.com druku zgłoszenia zmiany danych.

VI. Postanowienia końcowe
1. Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania jej na stronie internetowej portalu.

Polityka plików cookies
Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają
urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików „cookie” używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?
Sesyjne pliki cookie
Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookie służące do analiz
Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny
i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Pliki cookie używane do targetowania
Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Usuwanie plików „cookies”
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie.

© 2020 Fitklinika.pl Michał Strużyk.
All Rights Reserved.